Foutmelding

 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 696 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 700 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_environment_initialize() (line 702 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 352 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 353 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 361 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in include_once() (line 368 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 819 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set(): Headers already sent. You cannot change the session module's ini settings at this time in drupal_settings_initialize() (line 828 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_name(): Cannot change session name when headers already sent in drupal_settings_initialize() (line 831 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2706 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: session_set_save_handler(): Cannot change save handler when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 242 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: session_id(): Cannot change session id when headers already sent in drupal_session_initialize() (line 266 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/session.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (line 1505 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (line 1505 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (line 1505 of /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (regel 1505 van /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (regel 1505 van /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/index.php:16) in drupal_send_headers() (regel 1505 van /home/webmaniacs/domains/huppeldepup.be/public_html/includes/bootstrap.inc).

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Onze verkopen en diensten worden enkel door huidige algemene voorwaarden geregeld, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van onzentwege. De huurovereenkomst is beperkt tot de in de bijzondere voorwaarden vastgelegde periode. De huurperiode kan niet stilzwijgend worden verlengd noch kan ze vervroegd beëindigd. Een bestelling is slechts definitief na ondertekenen van de bestelbon en na het betalen van het voorschot. Wanneer aan één van beide voornoemde voorwaarden niet is voldaan kan de verhuurder/verkoper afzien van de bestelling. De verhuurder/verkoper wijst formeel alle andere algemene aankoopvoorwaarden/huurvoorwaarden af die op brieven of andere documenten van de klant zouden voorkomen.
2. De huurder zal aan de gehuurde goederen een zorg besteden zoals een goede huisvader. Zulks betekent onder meer dat hij de gehuurde goederen dient te onderhouden en in uitstekende staat van gebruik te houden. De huurder is aansprakelijk voor elke schade aan de gehuurde goederen, uit welke oorzaak zij ook mogen ontstaan zijn. De huurder verklaart zich, door het ondertekenen van deze huurovereenkomst, akkoord dat de gehuurde goederen enkel gebruikt worden onder zijn permanent toezicht. De huurder zal de toestellen aflaten bij windkracht 4 of meer, en bij rukwinden. De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen.
3. Behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden zijn de gehuurde goederen af te halen in de bedrijfslokalen van de verhuurder. De springkastelen/startbogen echter zullen geplaatst worden en in bedrijf worden gesteld door de verhuurder.
4. Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zoals onder meer elektriciteit, benzine, olie en dergelijke, zijn uitsluitend ten laste van de huurder. Verplaatsingskosten voor het opstellen en terug afhalen van de springkastelen of de skydancers zijn ten laste van de huurder. Vervoerskosten worden aangerekend vanuit de maatschappelijke zetel te Hasselt, Bloemenhofstraat 26 tegen de kostrijs van 0,5 EURO per gereden kilometer. (met een minimum van 15 EURO)
5. De huurder is verplicht bij de in ontvangstneming der gehuurde goederen deze na te zien en ze op hun werking te controleren. Bij de ter beschikking stelling der gehuurde goederen zal een aflevering bon worden ondertekend door de huurder. Na ondertekening is de huurder volledig verantwoordelijk voor het gehuurde goed en alle gebeurlijke ongevallen die kunnen voorkomen bij het gebruik van de gehuurde goederen, ook voor het gebruik van springkastelen, straatbogen en skydancers. De huurder zal het gehuurde goed in de lokalen van de verhuurder terug inleveren behoudens uitdrukkelijke afwijking hiervan in de bijzondere voorwaarden. De verhuurder zal de gehuurde goederen bij de teruggave nazien. Indien deze in orde worden bevonden, zal de in de bijzondere voorwaarden aangehaalde huurwaarborg worden terug betaald, Indien deze niet in orde worden bevonden zal de verhuurder het recht hebben de huurwaarborg in te houden tot de kosten van herstel zijn gekend.
6. De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de technische werking van de installatie en bij defect of gebrekkige werking kan aan hem nooit enige schadevergoeding gevorderd worden.
7. Het is de huurder niet toegelaten het gehuurde goed onder te verhuren.
8. De verhuurder zal steeds het recht hebben om de gehuurde goederen te controleren en deze eventueel te vervangen door gelijkaardige. Bij misbruik kan de verhuurder het verhuurde goed onmiddellijk opeisen zonder de huurder een schadevergoeding te betalen.
9. De huurder zal de verhuurder onverwijld in kennis stellen van elk defect dat zich aan de gehuurde goederen zou voordoen. Hij dient eveneens de verhuurder onverwijld in kennis te stellen van elke beslaglegging of aanmatigende handelingen door derden. Alleszins dient hij ten opzichte van derden de eigendomsrechten van de verhuurder kenbaar te maken.
10. Behoudens uitdrukkelijke afwijking in de bijzondere voorwaarden geschiedt elke betaling contant bij ter beschikking stelling van de goederen te belopen van de bedragen zoals zij reeds zijn bekend. De pas na de uitvoering der overeenkomst gekende variabele bedragen zijn eveneens contant betaalbaar bij voorlegging van de afrekening door HUPPELDEPUP BV.
11. Elke betaling dewelke niet tijdig zal zijn verricht brengt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling van de vervaldatum een verwijlrente op van 1% per maand. Tevens zal een onherleidbare en tussen partijen forfaitair vastgestelde schadevergoeding ten belopen van 10% met een minimum van 75 EURO verschuldigd zijn, dit uit hoofde van commerciële stoornis.
12. Indien de huurder de bestelling om gelijk welke redenen annuleert is hij van rechtswege een forfaitair vastgestelde vergoeding van 30% der contractwaarde verschuldigd.
13. Partijen verklaren uitdrukkelijk het Belgisch recht van toepassing op de overeenkomst en verklaren dat enkel de rechtbanken te Hasselt bevoegd zijn ingeval van geschil naar aanleiding van huidige overeenkomst.